onsdag 20 oktober 2010

Här får vi rita vad vi vill!

Det är ju nästan otroligt vad snabba och tillmötesgående myndigheterna kan vara ibland. Nu har jag, som en snabb uppdatering till föregående inlägg, fått reda på hur lagen tolkas i finland när det gäller tecknad barnporr.

Utdrag ur Regeringens Proposition RP 6/1997 Detaljmotivering 4/6 rd
Det primära syftet med stadgandet är att skydda barn mot sexuellt utnyttjande och även att minska den risk för kränkning av barns personliga integritet som även innehav av barnpornografiska bilder kan ge upphov till. Med tanke på dessa målsättningar är det tillräckligt att stadgandet gäller endast verklighetsbaserade bilder. Artificiellt datorframställda bilder som inte föreställer ett verkligt samlag eller motsvarande situation, hör inte till stadgandets tillämpningsområde. Däremot skall stadgandet tillämpas på bilder föreställande verkligt sexuellt utnyttjande, även om de avbildade personerna har gjorts oidentifierbara med någon teknisk metod eller på annat sätt. Stadgandet skall tillämpas också på bilder av verkliga människor som genom fotomontage eller modifiering av bildmaterialet framställs i en samlagssituation eller därmed jämförbart sexuellt umgänge. Stadgandet skulle också kunna tilllämpas på en sådan teckning eller annan bildkonstprodukt som så detaljerat avbildar ett verkligt samlag eller en motsvarande situation, att den kan jämföras med en bildupptagning.
Begreppet barnpornografi innefattar alltså bara avbildningar av ett verkligt barn som utsätts för övergrepp. Här får man alltså äga Simpsons-porr om man vill. (Vem hade trott att lilla instängda Finland skulle ha en mera liberal syn på sådana här begrepp än storebror Sverige?)

Det jag däremot fick som tilläggsinformation i svaret från justitieministeriet var att man håller på att bereda en proposition om att nationellt sätta i kraft en konvention av Europarådet som gäller sexualbrott mot barn, och samtidigt gå igenom gällande definition och se om den måste ändras. Den propositionen skall överlämnas till riksdagen före jul, så då får vi se om jag blev glad över vår liberala lagstiftning lite för tidigt. Ropa inte hej förrän du fått ett nytt bäcken eller hur det nu var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar