söndag 31 oktober 2010

Bloggbyte

I och med att jag registrerat mitt eget domän har jag även beslutat att starta egen blogg på egen server. Jag kommer alltså att sluta skriva här på blogger och flytta helt till min nya blogg på http://www.fredrikhallund.fi/

Hädanefter kommer jag också att koncentrera mig mera på personliga och lokala frågor vid sidan om de svenska och europeiska frågorna jag hittills har bloggat om. Däremot tycker jag att det fortfarande är relevant såväl för svenskar som för finländare att läsa om vad som pågår såväl inom den svenska politiken & eu-politiken, som inom den finlandssvenska politiken. Många svenskar vet fortfarande inte om att svenska är ett officiellt språk i Finland och att en del av Finlands befolkning talar enbart svenska, samt den problematik som detta innebär när vi vill behålla vår status och andra vill ta den ifrån oss. Spännande tider väntar oss svensktalande i Finland nu när några framstående politiker har börjat arbeta öppet för att försvaga svenskans ställning som statsspråk i vårt land, vi behöver allt stöd vi kan få.

Jag vill avsluta med ett utdrag ur den förre presidentens, Martti Ahtisaaris, debattext i Hufvudstadsbladet 28.09.2009.
Det är mycket svårare att förstå oss själva och lära känna vår historia om vi inte kan göra det på det språk som historien och vår nationella identitet huvudsakligen skapats på. Topelius och Runeberg skrev på svenska. Fältskärns berättelser och Fänrik Ståls sägner blev skrivna på svenska. Finskhetsmannen J.V. Snellman drev finska språkets ställning på svenska! Mannerheim skrev sina memoarer på svenska och Sibelius komponerade på svenska. Det här är inte ett prisande av finlandssvenskheten. Det handlar istället om finländarnas - de med svenska som modersmål - bidrag till Finlands utveckling och vad det är att vara finländare. 
(Topelius & Runeberg hör till våra mest älskade diktare, Runeberg är även vår nationalskald. Snellman stod upp för finska språket under tiden vi hörde till Ryssland och förhindrade en förryskning av Finland. Mannerheim var överbefälhavare och den enda marskalk som någonsin funnits i Finland under vinterkriget och fortsättningskriget, samt blev Finlands sjätte president. Sibelius är vår mest kända kompositör.)

torsdag 21 oktober 2010

ACTA i plenum (kort beskrivning)

Oj vad jag blev positivt överraskad när jag lyssnade på plenum gällande ACTA. Detta är ingen mångsidig analys, inte alls. Här har jag skrivit ner de talare som jag fäste uppmärksamhet vid, och därför är valet av talare mycket subjektivt. Huvudsaken i vad som sades av dessa personer har jag försökt beskriva så bra och korrekt som möjligt. 

Marietje Schaake (ALDE) från nederländerna gjorde ett utmärkt jobb när hon räknade upp flera punkter där kommissionen faktiskt mer eller mindre försöker gå bakom ryggen på parlamentet. Dessutom var hon starkt emot det faktum att ACTA skulle ge "relevanta parter" som inte nödvändigtvis skulle vara en juridisk myndighet, skulle kunna tvinga ISP'n att börja stänga ner internetanslutningar. 

Christofer Fjellner (PPE) från sverige var för ACTA och kände sig "lugn" gällande de fortsatta förhandlingarna i parlamentet. Hans främsta argument var att eftersom kommissionen har lovat att ACTA inte på något sätt skall ändra på lagstiftningen så kommer det inte att synas i medborgarnas vardag, och därför kommer medborgarna också att lugna ner sig. 

Christian Engström (Verts/ALE) förstärkte tidigarenämnda orosmoment. Det har sagts att ett så kallat "three-strikes" system inte skall införas, men om icke-juridiska grupperingar skall få makten att tvinga ISP'n att stänga ner anslutningar, är detta inte då just ett sådant system, eller? Engström ifrågasatte också liksom en tidigare talare luddigheten i formuleringarna i avtalet, som gör att man kan tolka det på många olika sätt. Tidigare sades att dessa oklarheter i formulering kunde leda till att man i god tro släpper igenom avtalet, men att det senare tolkas på annat sätt än parlamentet har menat vid ett eventuellt godkännande. 

Avslutningsvis sade EU-kommissionär Karel De Gucht i princip samma sak som han sade indledningsvis, men den enda skillnaden att han var väldigt defensiv. Jag fick intrycket att han kände sig som ett jagat djur instängt i ett hörn, redo att göra motattack. Till sist bad han om tålamod från parlamentarikerna. Kommissionen har inte skrivit under avtalet ännu och har ännu några punkter man vill diskutera vidare innan man kan godkänna avtalet. Därefter kommer det att översättas till alla språk och överlämnas till parlamentet för slutgiltigt godkännande. 

Personligen blev jag positivt överraskad över hur mycket den allmänna skeptisismen har påverkat många parlamentariker. Engström stod definitivt inte ensam på barrikaderna ikväll. 

onsdag 20 oktober 2010

Här får vi rita vad vi vill!

Det är ju nästan otroligt vad snabba och tillmötesgående myndigheterna kan vara ibland. Nu har jag, som en snabb uppdatering till föregående inlägg, fått reda på hur lagen tolkas i finland när det gäller tecknad barnporr.

Utdrag ur Regeringens Proposition RP 6/1997 Detaljmotivering 4/6 rd
Det primära syftet med stadgandet är att skydda barn mot sexuellt utnyttjande och även att minska den risk för kränkning av barns personliga integritet som även innehav av barnpornografiska bilder kan ge upphov till. Med tanke på dessa målsättningar är det tillräckligt att stadgandet gäller endast verklighetsbaserade bilder. Artificiellt datorframställda bilder som inte föreställer ett verkligt samlag eller motsvarande situation, hör inte till stadgandets tillämpningsområde. Däremot skall stadgandet tillämpas på bilder föreställande verkligt sexuellt utnyttjande, även om de avbildade personerna har gjorts oidentifierbara med någon teknisk metod eller på annat sätt. Stadgandet skall tillämpas också på bilder av verkliga människor som genom fotomontage eller modifiering av bildmaterialet framställs i en samlagssituation eller därmed jämförbart sexuellt umgänge. Stadgandet skulle också kunna tilllämpas på en sådan teckning eller annan bildkonstprodukt som så detaljerat avbildar ett verkligt samlag eller en motsvarande situation, att den kan jämföras med en bildupptagning.
Begreppet barnpornografi innefattar alltså bara avbildningar av ett verkligt barn som utsätts för övergrepp. Här får man alltså äga Simpsons-porr om man vill. (Vem hade trott att lilla instängda Finland skulle ha en mera liberal syn på sådana här begrepp än storebror Sverige?)

Det jag däremot fick som tilläggsinformation i svaret från justitieministeriet var att man håller på att bereda en proposition om att nationellt sätta i kraft en konvention av Europarådet som gäller sexualbrott mot barn, och samtidigt gå igenom gällande definition och se om den måste ändras. Den propositionen skall överlämnas till riksdagen före jul, så då får vi se om jag blev glad över vår liberala lagstiftning lite för tidigt. Ropa inte hej förrän du fått ett nytt bäcken eller hur det nu var.

tisdag 19 oktober 2010

Rita inget olagligt nu bara..

Förbjudna teckningar? Övergrepp utan offer? Detta låter helt galet, men tydligen kan man begå övergrepp på barn endast genom att sitta och rita. Kanske man borde börja varna elever i skolan under konst-lektionerna att de måste akta sig så de inte ritar något olagligt.

I juli kunde man läsa om en man som dömts av Uppsala tingsrätt för innehav av barnpornografiskt material, varav samtliga bestod av manga, alltså tecknade bilder. Nu har även en man i USA erkänt innehav av barnpornografi, efter att man hittade bilder föreställande bland annat Simpsons-karaktärer på hans dator. Finns det någon annan än jag som tycker att man här har missat poängen med lagstiftning? Lagen finns till för att skydda människorna i första hand. Jag tycker inte att man kan förbjuda en teckning och jämnställa den med ett filmat/fotograferat övergrepp. Om jag sätter mig ner och ritar två streckgubbar, varav den ena är mindre och alltså kan anses vara barn, och sedan lägger till könsorgan eller ritar dem i någon slags sex-ställning, är detta då en barnpornografisk bild? Jag vågar hävda motsatsen, men samtidigt finns det alltid trångsynta människor som inte vill se sanningen som den är. Jag hade faktiskt tänkt rita upp den bilden bara för att visa på det galna med hela idén, men samtidigt studerar jag ju för att bli lärare, så en misstanke om spridning av barnpornografi kanske inte hade sett så bra ut.

Försökte kolla upp hur lagstiftningen ser ut här i Finland på området, men bara av lagtexterna framgår inget säkert, allt beror på vilka tolkningar man gör. Därför har jag skickat ett mail till Justitieministeriet och bett om någon slags tolkning av hur man här skulle se på sådana fall där innehavet bara består av tecknade figurer. Väntar med spänning på svar (samt att polisen skall knacka på dörren för att beslagta min dator eftersom de har fått in mail som antyder att jag är intresserad av barnporr). Om jag får något vettigt svar kommer jag att lägga upp det här senare.

Jag förstår inte hur man kan kalla ritade bilder för övergrepp på barn. DET FINNS INGET OFFER! Om man följer samma logik borde man kriminalisera fetish-porr i stil med våldtäktsfantasier och dylikt. Jag menar, våldtäkt är ju också olagligt. För att inte tala om alla våldsamma bilder som visar folk som skjuter varandra. Hur mycket skall inte de "egga" folk till att begå brottsliga gärningar? Vad jag menar är att om någon ser en bild på ett ritat barn och sedan begår övergrepp på barnet (vilket inte alls är bevisat att skulle vara följden) är det inte teckningens fel, lika litet som det är musikens, dataspelens eller filmernas fel att man skjuter folk på gatan.

Fotografier och filmer är en helt annan sak, eftersom de är verkliga och porträtterar ett verkligt övergrepp, ett brott alltså. En teckning porträtterar en mental bild eller fantasi. Skall det vara olagligt att fantisera? Vi har åsiktsfrihet, men inte tankefrihet? Slutligen tycker jag att Marie Eneman, forskare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet, uttrycker sig klockrent i DN artikeln angående Uppsala-domen:
"– Jag tycker att det är angeläget att den här domen prövas i en högre instans, säger Marie Eneman. Vi måste fundera på vad det är vi håller på med. Försöker vi kriminalisera tankar?"

tisdag 12 oktober 2010

EU ser över sitt tobaksdirektiv

EU kommer äntligen att se över sitt tobaksdirektiv, i vilket är bestämt att snus inte får säljas utanför Sverige. Detta beslut har fått ekonomiska följder för både Finland och Sverige (plus många andra länder förstås) och det är dags att vi gör något åt saken nu. För Sveriges del utgör ju förbudet en förlust i form av utebliven export. För vår del i Finland består förlusten främst av förlorad tobaksaccis samt utflaggning av passagerarfartyg.

Hämtat från http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/#article-4695-3089-haglund-snusfragan-avgors-nu
Revideringen av direktivet inleds med ett så kallat offentligt samråd där alla där alla EU-medborgare, företag och myndigheter kan tycka till om snusförbudet. Jag vill därför passa på att uppmuntra så väl kritiker som anhängare av den nuvarande snuspolitiken att säga sitt, konstaterar europaparlamentariker Carl Haglund.
Haglund har personligen varit bekymrad över den snedvridande effekt snusförsäljningsförbudet har haft på passagerartrafiken på Östersjön. I nuläget kan svenskflaggade fartyg mellan Finland och Sverige sälja snus medan finskflaggade fartyg inte kan göra det. Det här har resulterat i utflaggningar till Sverige med stor ekonomisk effekt för Finland. I juli i år ställde Haglund en skriftlig fråga till kommissionen om snusets effekt på passagerartrafiken. Kommissionen säger i sitt svar att också den här problematiken kommer att ses över nu då tobaksdirektivet ska revideras.
Något som också är anmärkningsbart är att EU för en gångs skull har för avsikt att konsultera sina invånare, så då är det också viktigt att vi visar att vi är aktiva och kan svara på frågor när de för en gångs skull ställs direkt till folket. Här hittar man konsultationen, och nedan följer mitt svar inskickat endast angående punkt 2, smokeless tobacco products.

***

The problem definition states that "all smokeless tobacco products are addictive and can cause cancer". While this is true I would like to see it as all tobacco products are addictive and can cause cancer, regardless of smoke. Smokeless tobacco (especially Swedish snus) has been proven to be harmful, yes, but is it more harmful than chewing tobacco or cigarettes? If you ban one you will have to ban the others too. If you ban snus because it is harmful you would also have to ban regular cigarettes, since smoking has been shown to be more harmful than using snus.

"It may cause a slight increase in cardiovascular risks and is likely to be harmful to the unborn fetus, although these risks are lower than those caused by smoking. There has been a larger drop in male daily smoking (from 40% in 1976 to 15% in 2002) than female daily smoking (34% in 1976 to 20% in 2002) in Sweden, with a substantial proportion (around 30%) of male ex-smokers using snus  when quitting smoking. Over the same time period, rates of lung cancer and myocardial infarction have dropped significantly faster among Swedish men than women and remain at low levels as compared with other developed countries with a long history of tobacco use." (Tobacco Control BMJ Publishing Group Ltd. 12(4):349-359, December 2003)

"Although few in number, these seven studies do provide quantitative evidence that, for certain health outcomes, the health risks associated with snus  are lower than those associated with smoking. Specifically, this is true for lung cancer (based on one study), for oral cancer (based on one study), for gastric cancer (based on one study), for cardiovascular disease (based on three of four studies), and for all-cause mortality (based on one study)." (Inhalation Toxicology [Inhalation Toxicol.]. Vol. 17, no. 13, pp. 741-748. 1 Dec 2005.)

"Little evidence was found to support a causal relationship between ST (senders note: ST=smokeless tobacco) use and risk of oral, pancreatic or lung cancer. ST use was not associated with an increased risk of cardiovascular disease or stroke incidence, but evidence Suggested ST use was associated with increased mortality from these diseases." (Regulatory Toxicology and Pharmacology 56 (2): 197-211 Mar 2010)

Put warning texts on everything, but don't use legislation as a way to deal with a healthcare problem. If people want to use tobacco products that's a choice they should be free to make for themselves. Last, but not least, one tobacco product should be considered the same as another as long as one of them isn't significantly more dangerous. If snus is continually banned, then all other forms of oral tobacco should also be banned, and probably cigarettes as well. We've got freedom of speech, freedom of having our own opinion, freedom of religion, why not give people the freedom of making their own stupid choices and the right to live with those choices as well? 

***

Gå in och svara du också, oavsett åsikt. Att visa sin åsikt mellan valen är lika viktigt som att rösta när det är val. Stöd demokratin!

fredag 1 oktober 2010

Spectrial.S02E03

Since I've seen people asking for summaries in english of what's happening in the trial I thought I might as well comply to those wishes. I don't really care whether I write in swedish or english, and there are plenty of other blogs to read if you want the information in swedish.

The day started out with Per Samuelson trying to explain why Carl Lundström is innocent. A major change from the first trial is his tactics. Before he was pleading the case of all four as a collective and claiming that TPB as a site/tracker is completely legal, now he is concentrating on just his own client and claims that Lundström was not involved with the site and the others in such an extent that he could be considered an accomplice. This move will surely make Samuelson less popular among pirates, but it's completely understandable, he has to look out for his own client and has no obligation for the others at all. In fact, if he were to sacrifice his own client to possibly save all of them he would be at fault. I personally think it's a good move and his arguments sounded very well thought out. TorrentFreak has a pretty good account of what points he made:
Lawyer Per E Samuelson refuted claims from the prosecution that his client was actively involved in financing the Pirate Bay. In the fall of 2004, Carl Lundström met with Fredrik Neij at Dreamhack, who introduced him to the The Pirate Bay website, the lawyer said. This was after the website was founded.
Lundström later hired Neij as an employee for Rix Telecom in Gothenburg, the lawyer explained. The two made a deal to cut the wage of Neij in half in exchange for rack-space in the Rix Telecom datacenter where The Pirate Bay’s servers were placed. According to the defense, there was a verbal agreement that The Pirate Bay would eventually pay for itself.
In the hour that followed, Lundström’s lawyer disconnected his client even further from The Pirate Bay. Among other things, he presented an agreement between the three other defendants, an Israeli businessman and an advertising company. The agreement related to The Pirate Bay’s operation but didn’t include Lundström. - (1)
After lunch the trial continued with the recorded cross-examinations of Gottfrid Svartholm-Warg. This of course brought nothing new at all to the table. We got to hear once again how the three plaintiff lawyers attacked Warg like a pack of rabid wolves, mostly regarding the technical aspects of TPB and the letters of complaints he received and then posted online mocking the copyright holders. Warg claims that in order to get something removed they should have contacted the user who uploaded the torrent file and not TPB. Further he claims that every search-engine online works as a substitute for TPB and that there should be no difference. He also responds to Danowsky that if he had gotten proof that TPB was illegal he would not have run the site/tracker.

As a final not regarding this day, although I think Samuelson made a good decision regarding this clients case, I miss his award-winning King Kong defense :) Oh, and listening to poor-quality recordings of something you've heard before isn't as interesting as I thought it would be, even if it's fun to hear Warg run laps around Danowsky and Wadsted.

__________
(1) - TorrentFreak