torsdag 21 oktober 2010

ACTA i plenum (kort beskrivning)

Oj vad jag blev positivt överraskad när jag lyssnade på plenum gällande ACTA. Detta är ingen mångsidig analys, inte alls. Här har jag skrivit ner de talare som jag fäste uppmärksamhet vid, och därför är valet av talare mycket subjektivt. Huvudsaken i vad som sades av dessa personer har jag försökt beskriva så bra och korrekt som möjligt. 

Marietje Schaake (ALDE) från nederländerna gjorde ett utmärkt jobb när hon räknade upp flera punkter där kommissionen faktiskt mer eller mindre försöker gå bakom ryggen på parlamentet. Dessutom var hon starkt emot det faktum att ACTA skulle ge "relevanta parter" som inte nödvändigtvis skulle vara en juridisk myndighet, skulle kunna tvinga ISP'n att börja stänga ner internetanslutningar. 

Christofer Fjellner (PPE) från sverige var för ACTA och kände sig "lugn" gällande de fortsatta förhandlingarna i parlamentet. Hans främsta argument var att eftersom kommissionen har lovat att ACTA inte på något sätt skall ändra på lagstiftningen så kommer det inte att synas i medborgarnas vardag, och därför kommer medborgarna också att lugna ner sig. 

Christian Engström (Verts/ALE) förstärkte tidigarenämnda orosmoment. Det har sagts att ett så kallat "three-strikes" system inte skall införas, men om icke-juridiska grupperingar skall få makten att tvinga ISP'n att stänga ner anslutningar, är detta inte då just ett sådant system, eller? Engström ifrågasatte också liksom en tidigare talare luddigheten i formuleringarna i avtalet, som gör att man kan tolka det på många olika sätt. Tidigare sades att dessa oklarheter i formulering kunde leda till att man i god tro släpper igenom avtalet, men att det senare tolkas på annat sätt än parlamentet har menat vid ett eventuellt godkännande. 

Avslutningsvis sade EU-kommissionär Karel De Gucht i princip samma sak som han sade indledningsvis, men den enda skillnaden att han var väldigt defensiv. Jag fick intrycket att han kände sig som ett jagat djur instängt i ett hörn, redo att göra motattack. Till sist bad han om tålamod från parlamentarikerna. Kommissionen har inte skrivit under avtalet ännu och har ännu några punkter man vill diskutera vidare innan man kan godkänna avtalet. Därefter kommer det att översättas till alla språk och överlämnas till parlamentet för slutgiltigt godkännande. 

Personligen blev jag positivt överraskad över hur mycket den allmänna skeptisismen har påverkat många parlamentariker. Engström stod definitivt inte ensam på barrikaderna ikväll. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar