söndag 31 oktober 2010

Bloggbyte

I och med att jag registrerat mitt eget domän har jag även beslutat att starta egen blogg på egen server. Jag kommer alltså att sluta skriva här på blogger och flytta helt till min nya blogg på http://www.fredrikhallund.fi/

Hädanefter kommer jag också att koncentrera mig mera på personliga och lokala frågor vid sidan om de svenska och europeiska frågorna jag hittills har bloggat om. Däremot tycker jag att det fortfarande är relevant såväl för svenskar som för finländare att läsa om vad som pågår såväl inom den svenska politiken & eu-politiken, som inom den finlandssvenska politiken. Många svenskar vet fortfarande inte om att svenska är ett officiellt språk i Finland och att en del av Finlands befolkning talar enbart svenska, samt den problematik som detta innebär när vi vill behålla vår status och andra vill ta den ifrån oss. Spännande tider väntar oss svensktalande i Finland nu när några framstående politiker har börjat arbeta öppet för att försvaga svenskans ställning som statsspråk i vårt land, vi behöver allt stöd vi kan få.

Jag vill avsluta med ett utdrag ur den förre presidentens, Martti Ahtisaaris, debattext i Hufvudstadsbladet 28.09.2009.
Det är mycket svårare att förstå oss själva och lära känna vår historia om vi inte kan göra det på det språk som historien och vår nationella identitet huvudsakligen skapats på. Topelius och Runeberg skrev på svenska. Fältskärns berättelser och Fänrik Ståls sägner blev skrivna på svenska. Finskhetsmannen J.V. Snellman drev finska språkets ställning på svenska! Mannerheim skrev sina memoarer på svenska och Sibelius komponerade på svenska. Det här är inte ett prisande av finlandssvenskheten. Det handlar istället om finländarnas - de med svenska som modersmål - bidrag till Finlands utveckling och vad det är att vara finländare. 
(Topelius & Runeberg hör till våra mest älskade diktare, Runeberg är även vår nationalskald. Snellman stod upp för finska språket under tiden vi hörde till Ryssland och förhindrade en förryskning av Finland. Mannerheim var överbefälhavare och den enda marskalk som någonsin funnits i Finland under vinterkriget och fortsättningskriget, samt blev Finlands sjätte president. Sibelius är vår mest kända kompositör.)

torsdag 21 oktober 2010

ACTA i plenum (kort beskrivning)

Oj vad jag blev positivt överraskad när jag lyssnade på plenum gällande ACTA. Detta är ingen mångsidig analys, inte alls. Här har jag skrivit ner de talare som jag fäste uppmärksamhet vid, och därför är valet av talare mycket subjektivt. Huvudsaken i vad som sades av dessa personer har jag försökt beskriva så bra och korrekt som möjligt. 

Marietje Schaake (ALDE) från nederländerna gjorde ett utmärkt jobb när hon räknade upp flera punkter där kommissionen faktiskt mer eller mindre försöker gå bakom ryggen på parlamentet. Dessutom var hon starkt emot det faktum att ACTA skulle ge "relevanta parter" som inte nödvändigtvis skulle vara en juridisk myndighet, skulle kunna tvinga ISP'n att börja stänga ner internetanslutningar. 

Christofer Fjellner (PPE) från sverige var för ACTA och kände sig "lugn" gällande de fortsatta förhandlingarna i parlamentet. Hans främsta argument var att eftersom kommissionen har lovat att ACTA inte på något sätt skall ändra på lagstiftningen så kommer det inte att synas i medborgarnas vardag, och därför kommer medborgarna också att lugna ner sig. 

Christian Engström (Verts/ALE) förstärkte tidigarenämnda orosmoment. Det har sagts att ett så kallat "three-strikes" system inte skall införas, men om icke-juridiska grupperingar skall få makten att tvinga ISP'n att stänga ner anslutningar, är detta inte då just ett sådant system, eller? Engström ifrågasatte också liksom en tidigare talare luddigheten i formuleringarna i avtalet, som gör att man kan tolka det på många olika sätt. Tidigare sades att dessa oklarheter i formulering kunde leda till att man i god tro släpper igenom avtalet, men att det senare tolkas på annat sätt än parlamentet har menat vid ett eventuellt godkännande. 

Avslutningsvis sade EU-kommissionär Karel De Gucht i princip samma sak som han sade indledningsvis, men den enda skillnaden att han var väldigt defensiv. Jag fick intrycket att han kände sig som ett jagat djur instängt i ett hörn, redo att göra motattack. Till sist bad han om tålamod från parlamentarikerna. Kommissionen har inte skrivit under avtalet ännu och har ännu några punkter man vill diskutera vidare innan man kan godkänna avtalet. Därefter kommer det att översättas till alla språk och överlämnas till parlamentet för slutgiltigt godkännande. 

Personligen blev jag positivt överraskad över hur mycket den allmänna skeptisismen har påverkat många parlamentariker. Engström stod definitivt inte ensam på barrikaderna ikväll. 

onsdag 20 oktober 2010

Här får vi rita vad vi vill!

Det är ju nästan otroligt vad snabba och tillmötesgående myndigheterna kan vara ibland. Nu har jag, som en snabb uppdatering till föregående inlägg, fått reda på hur lagen tolkas i finland när det gäller tecknad barnporr.

Utdrag ur Regeringens Proposition RP 6/1997 Detaljmotivering 4/6 rd
Det primära syftet med stadgandet är att skydda barn mot sexuellt utnyttjande och även att minska den risk för kränkning av barns personliga integritet som även innehav av barnpornografiska bilder kan ge upphov till. Med tanke på dessa målsättningar är det tillräckligt att stadgandet gäller endast verklighetsbaserade bilder. Artificiellt datorframställda bilder som inte föreställer ett verkligt samlag eller motsvarande situation, hör inte till stadgandets tillämpningsområde. Däremot skall stadgandet tillämpas på bilder föreställande verkligt sexuellt utnyttjande, även om de avbildade personerna har gjorts oidentifierbara med någon teknisk metod eller på annat sätt. Stadgandet skall tillämpas också på bilder av verkliga människor som genom fotomontage eller modifiering av bildmaterialet framställs i en samlagssituation eller därmed jämförbart sexuellt umgänge. Stadgandet skulle också kunna tilllämpas på en sådan teckning eller annan bildkonstprodukt som så detaljerat avbildar ett verkligt samlag eller en motsvarande situation, att den kan jämföras med en bildupptagning.
Begreppet barnpornografi innefattar alltså bara avbildningar av ett verkligt barn som utsätts för övergrepp. Här får man alltså äga Simpsons-porr om man vill. (Vem hade trott att lilla instängda Finland skulle ha en mera liberal syn på sådana här begrepp än storebror Sverige?)

Det jag däremot fick som tilläggsinformation i svaret från justitieministeriet var att man håller på att bereda en proposition om att nationellt sätta i kraft en konvention av Europarådet som gäller sexualbrott mot barn, och samtidigt gå igenom gällande definition och se om den måste ändras. Den propositionen skall överlämnas till riksdagen före jul, så då får vi se om jag blev glad över vår liberala lagstiftning lite för tidigt. Ropa inte hej förrän du fått ett nytt bäcken eller hur det nu var.

tisdag 19 oktober 2010

Rita inget olagligt nu bara..

Förbjudna teckningar? Övergrepp utan offer? Detta låter helt galet, men tydligen kan man begå övergrepp på barn endast genom att sitta och rita. Kanske man borde börja varna elever i skolan under konst-lektionerna att de måste akta sig så de inte ritar något olagligt.

I juli kunde man läsa om en man som dömts av Uppsala tingsrätt för innehav av barnpornografiskt material, varav samtliga bestod av manga, alltså tecknade bilder. Nu har även en man i USA erkänt innehav av barnpornografi, efter att man hittade bilder föreställande bland annat Simpsons-karaktärer på hans dator. Finns det någon annan än jag som tycker att man här har missat poängen med lagstiftning? Lagen finns till för att skydda människorna i första hand. Jag tycker inte att man kan förbjuda en teckning och jämnställa den med ett filmat/fotograferat övergrepp. Om jag sätter mig ner och ritar två streckgubbar, varav den ena är mindre och alltså kan anses vara barn, och sedan lägger till könsorgan eller ritar dem i någon slags sex-ställning, är detta då en barnpornografisk bild? Jag vågar hävda motsatsen, men samtidigt finns det alltid trångsynta människor som inte vill se sanningen som den är. Jag hade faktiskt tänkt rita upp den bilden bara för att visa på det galna med hela idén, men samtidigt studerar jag ju för att bli lärare, så en misstanke om spridning av barnpornografi kanske inte hade sett så bra ut.

Försökte kolla upp hur lagstiftningen ser ut här i Finland på området, men bara av lagtexterna framgår inget säkert, allt beror på vilka tolkningar man gör. Därför har jag skickat ett mail till Justitieministeriet och bett om någon slags tolkning av hur man här skulle se på sådana fall där innehavet bara består av tecknade figurer. Väntar med spänning på svar (samt att polisen skall knacka på dörren för att beslagta min dator eftersom de har fått in mail som antyder att jag är intresserad av barnporr). Om jag får något vettigt svar kommer jag att lägga upp det här senare.

Jag förstår inte hur man kan kalla ritade bilder för övergrepp på barn. DET FINNS INGET OFFER! Om man följer samma logik borde man kriminalisera fetish-porr i stil med våldtäktsfantasier och dylikt. Jag menar, våldtäkt är ju också olagligt. För att inte tala om alla våldsamma bilder som visar folk som skjuter varandra. Hur mycket skall inte de "egga" folk till att begå brottsliga gärningar? Vad jag menar är att om någon ser en bild på ett ritat barn och sedan begår övergrepp på barnet (vilket inte alls är bevisat att skulle vara följden) är det inte teckningens fel, lika litet som det är musikens, dataspelens eller filmernas fel att man skjuter folk på gatan.

Fotografier och filmer är en helt annan sak, eftersom de är verkliga och porträtterar ett verkligt övergrepp, ett brott alltså. En teckning porträtterar en mental bild eller fantasi. Skall det vara olagligt att fantisera? Vi har åsiktsfrihet, men inte tankefrihet? Slutligen tycker jag att Marie Eneman, forskare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet, uttrycker sig klockrent i DN artikeln angående Uppsala-domen:
"– Jag tycker att det är angeläget att den här domen prövas i en högre instans, säger Marie Eneman. Vi måste fundera på vad det är vi håller på med. Försöker vi kriminalisera tankar?"

tisdag 12 oktober 2010

EU ser över sitt tobaksdirektiv

EU kommer äntligen att se över sitt tobaksdirektiv, i vilket är bestämt att snus inte får säljas utanför Sverige. Detta beslut har fått ekonomiska följder för både Finland och Sverige (plus många andra länder förstås) och det är dags att vi gör något åt saken nu. För Sveriges del utgör ju förbudet en förlust i form av utebliven export. För vår del i Finland består förlusten främst av förlorad tobaksaccis samt utflaggning av passagerarfartyg.

Hämtat från http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/#article-4695-3089-haglund-snusfragan-avgors-nu
Revideringen av direktivet inleds med ett så kallat offentligt samråd där alla där alla EU-medborgare, företag och myndigheter kan tycka till om snusförbudet. Jag vill därför passa på att uppmuntra så väl kritiker som anhängare av den nuvarande snuspolitiken att säga sitt, konstaterar europaparlamentariker Carl Haglund.
Haglund har personligen varit bekymrad över den snedvridande effekt snusförsäljningsförbudet har haft på passagerartrafiken på Östersjön. I nuläget kan svenskflaggade fartyg mellan Finland och Sverige sälja snus medan finskflaggade fartyg inte kan göra det. Det här har resulterat i utflaggningar till Sverige med stor ekonomisk effekt för Finland. I juli i år ställde Haglund en skriftlig fråga till kommissionen om snusets effekt på passagerartrafiken. Kommissionen säger i sitt svar att också den här problematiken kommer att ses över nu då tobaksdirektivet ska revideras.
Något som också är anmärkningsbart är att EU för en gångs skull har för avsikt att konsultera sina invånare, så då är det också viktigt att vi visar att vi är aktiva och kan svara på frågor när de för en gångs skull ställs direkt till folket. Här hittar man konsultationen, och nedan följer mitt svar inskickat endast angående punkt 2, smokeless tobacco products.

***

The problem definition states that "all smokeless tobacco products are addictive and can cause cancer". While this is true I would like to see it as all tobacco products are addictive and can cause cancer, regardless of smoke. Smokeless tobacco (especially Swedish snus) has been proven to be harmful, yes, but is it more harmful than chewing tobacco or cigarettes? If you ban one you will have to ban the others too. If you ban snus because it is harmful you would also have to ban regular cigarettes, since smoking has been shown to be more harmful than using snus.

"It may cause a slight increase in cardiovascular risks and is likely to be harmful to the unborn fetus, although these risks are lower than those caused by smoking. There has been a larger drop in male daily smoking (from 40% in 1976 to 15% in 2002) than female daily smoking (34% in 1976 to 20% in 2002) in Sweden, with a substantial proportion (around 30%) of male ex-smokers using snus  when quitting smoking. Over the same time period, rates of lung cancer and myocardial infarction have dropped significantly faster among Swedish men than women and remain at low levels as compared with other developed countries with a long history of tobacco use." (Tobacco Control BMJ Publishing Group Ltd. 12(4):349-359, December 2003)

"Although few in number, these seven studies do provide quantitative evidence that, for certain health outcomes, the health risks associated with snus  are lower than those associated with smoking. Specifically, this is true for lung cancer (based on one study), for oral cancer (based on one study), for gastric cancer (based on one study), for cardiovascular disease (based on three of four studies), and for all-cause mortality (based on one study)." (Inhalation Toxicology [Inhalation Toxicol.]. Vol. 17, no. 13, pp. 741-748. 1 Dec 2005.)

"Little evidence was found to support a causal relationship between ST (senders note: ST=smokeless tobacco) use and risk of oral, pancreatic or lung cancer. ST use was not associated with an increased risk of cardiovascular disease or stroke incidence, but evidence Suggested ST use was associated with increased mortality from these diseases." (Regulatory Toxicology and Pharmacology 56 (2): 197-211 Mar 2010)

Put warning texts on everything, but don't use legislation as a way to deal with a healthcare problem. If people want to use tobacco products that's a choice they should be free to make for themselves. Last, but not least, one tobacco product should be considered the same as another as long as one of them isn't significantly more dangerous. If snus is continually banned, then all other forms of oral tobacco should also be banned, and probably cigarettes as well. We've got freedom of speech, freedom of having our own opinion, freedom of religion, why not give people the freedom of making their own stupid choices and the right to live with those choices as well? 

***

Gå in och svara du också, oavsett åsikt. Att visa sin åsikt mellan valen är lika viktigt som att rösta när det är val. Stöd demokratin!

fredag 1 oktober 2010

Spectrial.S02E03

Since I've seen people asking for summaries in english of what's happening in the trial I thought I might as well comply to those wishes. I don't really care whether I write in swedish or english, and there are plenty of other blogs to read if you want the information in swedish.

The day started out with Per Samuelson trying to explain why Carl Lundström is innocent. A major change from the first trial is his tactics. Before he was pleading the case of all four as a collective and claiming that TPB as a site/tracker is completely legal, now he is concentrating on just his own client and claims that Lundström was not involved with the site and the others in such an extent that he could be considered an accomplice. This move will surely make Samuelson less popular among pirates, but it's completely understandable, he has to look out for his own client and has no obligation for the others at all. In fact, if he were to sacrifice his own client to possibly save all of them he would be at fault. I personally think it's a good move and his arguments sounded very well thought out. TorrentFreak has a pretty good account of what points he made:
Lawyer Per E Samuelson refuted claims from the prosecution that his client was actively involved in financing the Pirate Bay. In the fall of 2004, Carl Lundström met with Fredrik Neij at Dreamhack, who introduced him to the The Pirate Bay website, the lawyer said. This was after the website was founded.
Lundström later hired Neij as an employee for Rix Telecom in Gothenburg, the lawyer explained. The two made a deal to cut the wage of Neij in half in exchange for rack-space in the Rix Telecom datacenter where The Pirate Bay’s servers were placed. According to the defense, there was a verbal agreement that The Pirate Bay would eventually pay for itself.
In the hour that followed, Lundström’s lawyer disconnected his client even further from The Pirate Bay. Among other things, he presented an agreement between the three other defendants, an Israeli businessman and an advertising company. The agreement related to The Pirate Bay’s operation but didn’t include Lundström. - (1)
After lunch the trial continued with the recorded cross-examinations of Gottfrid Svartholm-Warg. This of course brought nothing new at all to the table. We got to hear once again how the three plaintiff lawyers attacked Warg like a pack of rabid wolves, mostly regarding the technical aspects of TPB and the letters of complaints he received and then posted online mocking the copyright holders. Warg claims that in order to get something removed they should have contacted the user who uploaded the torrent file and not TPB. Further he claims that every search-engine online works as a substitute for TPB and that there should be no difference. He also responds to Danowsky that if he had gotten proof that TPB was illegal he would not have run the site/tracker.

As a final not regarding this day, although I think Samuelson made a good decision regarding this clients case, I miss his award-winning King Kong defense :) Oh, and listening to poor-quality recordings of something you've heard before isn't as interesting as I thought it would be, even if it's fun to hear Warg run laps around Danowsky and Wadsted.

__________
(1) - TorrentFreak

torsdag 30 september 2010

Upphovsrätten, ett krig på flera fronter

Idag är det paus i rättegången mot The Pirate Bay, så ingenting nytt på den sidan. Däremot tänkte jag ta upp kriget om upphovsrätten. Kriget har traditionellt sett varit ett enfrontskrig mellan lobbyister från musik- & filmindustrin, men det finns ju faktiskt en annan väldigt viktig part som man inte alltid tänker på; artisterna. Oftast räknar man in artisterna bland musiklobbyisterna, men det handlar om helt olika saker. Lobbygrupperna går skivbolagens ärenden och försöker förgäves få skivbolagen att överleva, en industri som blir mer och mer onödig för varje digital musikfil som säljs. Artisterna är nödvändiga, men får tyvärr inte tillräcklig ersättning från de stora bolagen för sitt arbete. Skivbolagen klagar på nerladdningen och påstår att den tar livet av kulturen. Fel, den tar livet av en industriform som är förlegad och onödig.

Läste för några dagar sedan om Featured Artists Coalition och en artikel om hur de står upp mot skivbolagen och säger att de vill gå deras egna ärenden i fortsättningen. Detta är naturligtvis bra, det säger jag inte emot. Vi får dock inte glömma att FAC också är upphovsrättskämpar och vill ha en förnyad och förstärkt upphovsrätt. Kriget om upphovsrätten har alltså blivit till ett trefrontskrig mellan artisterna som vill äga sina verk själva, skivbolagen som vill äga rätten till artisternas verk, samt givetvis piraterna och några andra liberaler. Allt jag menar är att jag blev lite nervös när jag läste alla lovordande kommentarer om FAC från piratpartister. De är bättre än musiklobbyisterna, ja, men de är fortfarande våra motståndare.

"Our Key Demands

The Featured Artists Coalition will argue for the future contractual implementation of the following:
 1. An agreement by the music industry that artists should receive fair compensation whenever their business partners receive an economic return from the exploitation of the artists’ work. Record and technology companies are signing agreements to deliver music to fans in new ways. Artists are not involved in these negotiations and their interests are likely to be overlooked. Artists should receive fair compensation as part of these new deals.
 2. All transfers of copyright should be by license rather than by assignment. Artists lose the ownership of their copyrights because they are assigned in most agreements to record companies, publishers and others to exploit. In Germany artists can only license rather than assign these rights by law and thereby they retain ultimate ownership of their own material. This precedent should be followed elsewhere.  Any such license should be limited to a maximum 35 years, as is the case for recording agreements in the United States.
 3. The ‘making available’ right should be monetized on behalf of featured artists and all other performers. Whilst enshrined in law, artists have been obliged to assign this right in recording and other agreements, and this assignment has been generally non-negotiable. In most cases the making available right has not been monetised and artists need to be fairly compensated for this new interactive right.
 4. Copyright owners to be obliged to follow a ‘use it or lose it’ approach to the copyrights they control. Despite new technology, many copyright owners fail to release recordings to the public. As a result many artists lose out and fans can only access such material illegally. A ‘use it or lose it’ contractual provision should automatically apply so that an artists’ work is always available for legal purchase by the public, digitally and physically.
 5. The rights for performers should be improved to bring them more into line with those granted to authors (songwriters, lyricists and composers). Author’s rights are much stronger because their rights model was developed 100 years before performers' rights. Some key differences:
  • if an artist’s recording is used in a TV advertisement in the UK, the author gets paid (via PRS) every time it is broadcast but the performers do not
  • if an artist’s record is played on free-to-air radio in the US the author gets paid public performance income (via ASCAP or BMI) but the performers do not
  • if an artist’s recording is used in a feature film, the author but not the performer gets paid public performance income every time the film is shown in a UK cinema.
 6. A change to copyright law which will end the commercial exploitation of unlicensed music purporting to be used in conjunction with ‘critical reviews’ and abusing the UK provisions for ‘fair dealing’.  Several companies are producing DVDs in the UK which use artists’ audio visual footage and place a review at the end of the DVD. By doing this they claim that the DVD is a work of 'critical review' and therefore no permission or payment is required to any of the stakeholders. "
Ovanstående citat hämtat från http://www.featuredartistscoalition.com/

Andra dagens höjdpunkter, eller?

Dagens avsnitt i Rättegången säsong 2 var inte så väldigt intressant, men där fanns nog en par saker som jag vill ta fasta på. Jag tänker inte desto mer referera rättegångsdagen, om du vill veta mera kan du läsa någon annan blogg (gå in på live.piratpartiet.se och välj fritt ;) ) Den största orsaken till varför jag avstår att säga mer om exakt vad som hände i dagens rättegång är att jag missade en stor del idag.

En sak jag störde mig extremt mycket på var målsägandeadvokaternas beräkningar när det gäller hur mycket deras respektive nöjesindustrier har förlorat på grund av TPB's verksamhet. IFPIs beräkning grundade sig på 6,50€ per skiva multiplicerat med antalet nedladdningar. Om man drar paralleller till andra digitala musikdistributörer så räknar t.ex. Spotify med 0,3 öre per skiva. Man får alltså 1837 album om man köper via spotify (efter att månadsavgiften på 99kr/mån är betald!) jämfört med om man köper av Danowsky. Hmm, svårt val? När skall musikindustrin fatta att vi lever i en ny tidsålder nu? Ingen är beredd att betala feta skivbolagsdirektörer för en plastbit längre. Jag betalar gärna artisten en liten summa per skiva, om jag verkligen vill ha skivan, men en förlegad mellanhand? Nej tack!

Sedan förstår jag ju inte hur de tänker när de räknar att alla nerladdade verk är förlorad inkomst för skivbolagen. Jag kan lova att av alla verk som laddas ner skulle kanske, kanske 5% köpas om inte nerladdningsalternativet fanns. Folk betalar inte surt förvärvade förmögenheter för någonting de inte vet om det är bra längre, så om man inte kunde ladda ner skulle man konsumera mycket mindre musik och hålla sig till sin "safety zone". Snacka om att ta livet av nöjesindustrin.

En annan sak i dagens agenda som jag ville ta fasta på var den beräkning som Grant Thornton gjort på hur stora annonsintäkterna på TPB borde vara. Det finns alltså inga bevis för hur stor summa det skulle röra sig om, utan ett konsultbolag har funderat kring hur mycket det skulle kunna röra sig om. Nu vet jag inte hur annonseringen fungerar på TPB i dagens läge, men jag minns att runt tiden för första razzian och rättegången så rörde det sig om mest AdultFriendFinder reklam. På något sätt så tvivlar jag på att AFF har kommit krypande och köpt en permanent annonsplats för miljonsummor. Som så många andra affiliate program fungerar AFF på basis av hur många nya medlemmar som kommer från en viss sida. Reklam på internet fungerar inte på samma sätt som en annons i en tidning. På något sätt tvivlar jag också på att Grant Thornton har fått tag på information om hur många nya medlemmar AFF eller någon annan har fått via reklam på The Pirate Bay. De har alltså fått betalt för att gissa, och därför givetvis sett till att gissa på en sådan siffra som gör kunden nöjd.

tisdag 28 september 2010

Recession - Progression (2)

Rättegången har nu börjat "på riktigt" med åklagarens sakframställan. Håkan Roswall är sitt samma gamla jag och pratar på i samma ton om saker han inte har en aning om hur de fungerar egentligen. De flesta har ju redan hört exemplen från förra omgången. 
"Jag vill inte vara otrevlig mot Classe Rosvall, men han kan inte visa en powerpointpresentation men tycker #spectrial är "okomplicerat"." - Peter Sunde, Twitter
Man ska inte vara dum, men fanns det verkligen inte en enda åklagare ledig när man började förbereda spectrial som skulle ha haft bättre koll? Eller kanske alla som visste vad det handlar om tackade nej till målet eftersom de trodde att ingen är så dum att de avkunnar en fällande dom i detta mål ;)

Ojdå, där kom en groda som fick åklagaren att vakna lite mer. Han tabbade sig när han skulle säga Sunde Kolmisoppis namn. Annars är detta en av de bättre sömnmediciner jag hört på länge, kan inte sluta gäspa nu, så man får väl ursäkta Roswall om han lyckas falla av vagnen själv ibland.

Jag tvivlar starkt på att Roswall kommer med något nytt och revolutionerande, återkommer i såna fall. Nu verkar det mest som om han upprepar alla sina missar från tingsrätten. Han har som exempel sagt att Dreamhack är en samlingsplats för hackerverksamhet, vilket kanske inte är riktigt sant.

Recession - Progression (1-0) Andra perioden

Nu börjar den andra delen i rättegången mot The Pirate Bay, denna gång i Svea Hovrätt. Hittills har inte mycket hänt. Målsägandebolagen vill ha mera pengar, de åtalade bestrider. Neij kräver en flummig ändring av domslutet som täcker allt från total nerläggning av åtalet till ett förkortat fängelsestraff eller mindre böter. Detta framstår som en konstig taktik. Låter lite som om advokaten skriver siffror på ett papper och hoppas att domarn säger stopp när hon ser en siffra hon tycker om. Sundes & Lundströms yrkanden var mera klart framlagda och innebär att åtalen skall läggas ner samt ersättning för rättegångskostnader. Inget konstigt än så länge.

Det enda oförutsedda hittills är det att Gottfrid Svartholm Warg tydligen på grund av sjukdom inte kunnat ta sig tillbaka till sverige för att inställa sig vid huvudförhandlingarna och därför skjuts hans del av huvudförhandlingen upp till ett senare tillfälle. Rättegången fortsätter för de övriga.

Domaren vill tydligen redan ha paus och frågar (med ett halvt leende i rösten om jag hörde rätt) om tekniken fungerar. Vet inte om hon menar ljudtreamarna som hittills varit väldigt hackiga eller om hon syftar på åklagarens utrustning. Skulle ju vara lite kul om domaren redan så här i början lägger in ett skämt om mediapådraget :)


Ett rykte spred sig tidigt över både bloggar och twitter om att Fredrik Neij skulle ha uppgett en IP adress när han blev tillfrågad. Detta dementerar Neij för Expressens Emanuel Karlsten och säger "Det är bara väldigt många siffror i adressen".

fredag 24 september 2010

ACTA dig för vargen

I onsdags röstade europaparlamentet för Gallorapporten. Detta klavertramp (enligt min åsikt) fick mig att fundera över allt annat som pågår i vår kära union. Under flera år nu har EU varit involverat i diskussioner med ett flertal andra parter, bl.a. USA, gällande ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement och numera är dokumenten tillgängliga för vem som helst. Beslutet att läsa igenom dokumenten för att se vilka galenskaper som är på gång tog inte länge att fatta, men att läsa igenom alla mängder halvfärdig, torr lagtext - wow. Vi börjar med ett citat från unionens egna hemsidor:
"Parliament adopted a resolution last March calling for the negotiations to be transparent. MEPs demanded then that no personal searches should be conducted at EU borders and that the agreement should not introduce any kind of "three strikes" internet disconnection as a penalty for three online copyright infringements." - (1)
 Är det någon annan än jag som tycker att det är lite lustigt att de skriver på sina egna hemsidor att förslaget ändrades i samma stund som beslutet att offentliggöra alla dokument fattades? Att förändringarna skedde mot det bättre är i och för sig bra, ett tredje gången gilt system innan man blir utslängd från internet skulle vara katastrofalt; samt väldigt konstigt i och med EUs nya beslut om att alla i unionen skall ha rätt till (snabbt) internet. 


När man sedan börjar läsa igenom själva ACTA dokumenten märker man en annan smålustig sak. Det första som står i dokumenten är orden "Prepared for public release", alltså framtagen för offentligheten. Nu är jag ingen konspirationsteoretiker, men om man skulle vara det skulle man kunna ta fasta på ordet "prepared", som lika väl kan tolkas 'preparerad' och då får det hela en lite annan vinkling. 


Några konstigheter hittar man också vidare i dokumenten. 
"1.35 Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale.36 Willful copyright or related rights piracy on a commercial scale includes:
[(a) significant willful copyright or related rights infringements that have no direct or indirect motivation of financial gain; and
(b) willful copyright or related rights infringements for purposes of commercial advantage or financial gain.37]" - (2)
Alltså menar man att man skall jaga och bestraffa de som medvetet förfalskar varumärken eller fildelar upphovsrättsskyddat material på kommersiell nivå, men om brottet mot upphovsrätten är stort kan man nog tänka sig att straffa då också, oavsett om personen bakom tjänar pengar på det eller inte. Att man jagar sådana som tjänar pengar på förfalskningar har jag inget emot, tvärtom, men hur mycket skall en vanlig människa dela innan brottet blir tillräckligt stort?
"For the [ offences] crimes referred to in [Article 2.14] [Article 2.14.1], each Party shall provide [effective, proportionate and dissuasive] penalties40 [. The available penalties shall] that include imprisonment [as well as] [and] monetary fines41 [sufficiently high to provide a deterrent to future acts of infringement, with a view to removing the monetary incentive of the infringer]." - (2)
Här har jag bara en liten kommentar. Hittills i dokumenten har det alltid stått att straffet (bötessumman) skall stå i relation till brottet, alltså hur mycket pengar upphovsrättsinnehavaren förlorat osv. Nu plötsligt skall straffet bestämmas primärt med funktionen att avskräcka från vidare brott (och jag är säker på att undermeningen är att avskräcka andra också). Någon annan som tycker att det låter en aning dumt att artister som tydligen då förlorar pengar på fildelning (bullshit) skall tjäna mera pengar på att folk fildelar och blir dömda än vad de hade gjort om ingen hade fildelat (men köpt deras musik istället). Konstig tanke. Nu blir ju aldrig det här ett problem eftersom skadeståndskraven när det gäller upphovsrättsmål är så overkligt höga, men principen kan man ju alltid komma ihåg.
 
Vidare är inte ACTA så farlig egentligen som jag har trott efter att ha hört andra domedagsprofeter tidigare. Där står att inget land skall behöva delge andra länder information som bryter mot landets lagar, inklusive rätten till privatliv, så inget nytt på den fronten. Det är klart att den är ett steg i fel riktning, men inga egentliga konsekvenser kommer att synas för en vanlig privatperson, i alla fall som dokumenten är formulerade i nuläget. Däremot öppnar alla sådana här ärenden för en vidare diskussion och en vidareutveckling. Vi vill absolut inte se hur det ser ut om 10 år om det kommer ut en ny deklaration i dehär banorna varje år. 


Inget är bestämt än, vi kan bara hoppas på att något händer som antingen får förhandlingarna att falla samman helt, eller stryker fildelningsaspekterna från listan. Diskussionerna har återupptagits idag 23 september och kommer den här gången att fortsätta till 1 oktober.


______________________
(1) - Europaparlamentets presscenter
(2) - ACTA - april 2010

tisdag 21 september 2010

Kasta ankar

Snabbt första inlägg, mest för att testa layouten. Så småningom börjar spectrial, andra tagningen, som är vad denna bloggen kommer att fokusera på inom den närmaste framtiden. Jag kommer nog också att lägga in en valanalys gällande riksdagsvalet i Sverige för en par dar sedan.